Idioma: Català Català | Castellano Castellano

Empresa

L’activitat principal de l’empresa, classificada en el Registre de Contractistes, es:
 • EXCAVACIONS I TERRAPLENATS
 • MOVIMENT DE TERRES
 • MURS DE CONTENCIÓ
 • URBANITZACIONS
 • SANEJAMENTS
 • CANALITZACIONS
 • DEMOLICIONS I ENDERROCS
 • CONSTRUCCIONS DE BASSES DE REG
 • MANTENIMENT DE CAMINS RURALS
 • NETEJA DE TORRENTS
 • CAMPS DE FUTBOL
 • Etc.
PAVIMENTACIONES REBAJES Y CONSTRUCCIONES, S.A. (PRYCSA) va ser constituïda el desembre de 1982 com a continuació d’un altra empresa privada familiar. Per això a PRYCSA l'avalen més de 50 anys d'experiència.

La disponibilitat d’un ampli parc de maquinaria pròpia facilita el desenvolupament d’aquestes tasques i considerem que cobreix qualsevol necessitat que pugui sorgir.

L’equip humà està format per una plantilla mitja de 30 persones. La plantilla inclou tot el personal necessari per dur a terme els nostres serveis: des de l’administrador fins l’oficial, passant pels tècnics, administratius, caps d’obra, encarregats, maquinistes especialistes, xofers i mecànics.

La professionalitat de l’ empresa i els anys que ens avalen ens fa crear un compromís amb els nostres clients, tant siguin empreses privades com Administració Pública.

El nostre objectiu és esforçar-nos el màxim per tenir cura de les persones, de la funcionalitat, del Medi Ambient , de la Seguretat i Salut, la Qualitat i durabilitat del producte acabat.